• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Lịch Sử 4: Khí tiết của người tù cộng sản

 - Trương Quang Trọng là một trong những người tù cộng sản bị thực dân Pháp giam giữ tại ngục Kon Tum những năm 1930 - 1931. Tấm gương hi sinh quên mình của Trương Quang Trọng trong cuộc đấu tranh lưu huyết ngục Kon Tum cuối năm 1931 đã được các thế hệ ghi nhớ và kẻ thù kính nể.

Xem tiếp...

Lịch Sử 4: Kon Tum - Mảnh đất, con người

 - Theo truyền thuyết của dân tộc Ba Na, Kon Tum ban đầu chỉ là một làng của người Ba Na ở gần bên dòng sông Đăk Bla. Vùng đất này rất thuận lợi cho phương thức sống định cư nên dần dần có nhiều người đến ở, lập một làng mới có tên gọi là Kon Tum. Từ đó, Kon Tum trở thành tên gọi chính thức cho một làng mới lập của người Ba Na.

Xem tiếp...

Lịch Sử 5: Kon Tum trên con đường đổi mới và phát triển

Ngày 12-8-1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai-Kon Tum và thành lập lại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau hơn 20 năm thành lập lại tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng quyết tâm đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn phát huy nội lực, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện.

Xem tiếp...
Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...