• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Điểm lại các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum

Kể từ ngày tái thành lập tỉnh Kon Tum đến nay (12/8/1991), Đảng bộ Công an tỉnh đã trải qua 05 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội đều đánh dấu một mốc son lịch sử quan trọng, ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và cả những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Công an tỉnh trong tiến trình đổi mới chung của Đảng và Nhà nước ta. Hướng tới những hoạt động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng ta cùng điểm lại các kỳ đại hội đã qua...

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 1992-1996

Trong 02 ngày, từ 18 đến ngày 19/3/1992, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 1992-1996. Tại đại hội lần này, các đại biểu tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chủ động đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình” của địch. Kiên quyết đấu tranh chống tội phạm hình sự, kinh tế, làm giảm trọng án, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Chủ động điều tra, phát hiện kịp thời và đập tan những âm mưu ý đồ phá hoại của kẻ địch và bọn tội phạm khác, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, an ninh nội bộ, không để xảy ra các tình huống gây rối, gây bạo loạn trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ và phục vụ đắc lực việc thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; ra sức xây dựng nội bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sắn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, lần thứ I, nhiệm kỳ 1992-1996. Đồng chí Võ Sáu, Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 1996-2000

Trong 02 ngày, từ ngày 08 đến 9/02/1996, Đảng bộ Công an tỉnh tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1996-2000. Về dự Đại hội có 74 đồng chí đại biểu đại diện cho 177 Đảng viên của 18 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Tại đại hội lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 1; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI. Đay là trách nhiệm, nghĩa vụ đồng thời cũng là quyền lợi của mỗi Đảng viên đối với định mệnh, tương lai của đất nước và tỉnh nhà. Đại hội đánh giá cao thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an trên các lĩnh vực an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và hậu cần, đảm bảo sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế – văn hóa xã hội ở địa phương. Các lực lượng Công an tỉnh không ngừng được cũng cố, nâng cao nhận thức cả về chính trị tư tưởng, ý thức tổ chức kỷ luật.

Vể phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1996-2000, Đại hội thống nhất thông qua với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: tăng cường đấu tranh chống địch xâm nhập bảo vệ an ninh biên giới; đấu tranh chống lại loại tội phạm kinh tế, hình sự và tệ nạn xã hội, nhằm bảo đảm sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ, khóa II, nhiệm kỳ 1996-2000 gồm 19 đồng chí. Ban thường vụ Đảng ủy 05 đồng chí. Đồng chí Võ Sáu, Giám đốc Công an tỉnh được bầu lại là Bí thư Đảng ủy, khóa II, nhiệm kỳ 1996-2000. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu Ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Công Văn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh là 11 đồng chí. Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005

Trong 02 ngày 27 và 28/12/2000, Đảng bộ Công an tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu Đảng  bộ Công an tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005. Đại hội lần này tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ III. Đảng bộ Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT; chủ động nắm tình hình đối phó với các vấn đề phức tạp nảy sinh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để tình hình xảy ra đột biến, bất ngờ. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng các phương án bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống xâm nhập, chống gián điệp, phát triển công tác tình báo địa phương, mở rộng công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng và hậu cần CAND.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng những vấn đề cong tồn tại để đề ra phương hướng nhiệm vụ của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu bao quát là: Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nắm chắc tình hình, tạo thế chủ động trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, kiên quyết đẩy lùi, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững ổn  định chính trị nội bộ và đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện  thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, sức chiến đấu và năng lực công tác; duy trì và giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005 và bầu 11 đồng chí đại biểu chính thức cùng với 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XII; Đồng chí Đại tá Võ Sáu, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2000-2005).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010

Trong 02 ngày, từ ngày 04 đến 06/10/2005, tại Hội trường Công an tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010). Về dự Đại hội có 105 đại biểu là các đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 336 đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh.

Qua thảo luận của các đại biểu đều đi đến thống nhất với đánh giá những kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo An ninh trật tự, không để bị động bất ngờ; chủ động tích cực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ IV (nhiệm kỳ 2005-2010) gồm 20 đồng chí và bầu 12 đồng chí đại biểu chính thức cùng với 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV; đồng chí Hoàng Hữu Năng, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum, khóa IV (nhiệm kỳ 2005-2010).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

Trong 02 ngày, từ ngày 29 đến 30/6/2010, tại Hội trường Công an tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V ( nhiệm kỳ 2010-2015). Đây là Đại hội được Tỉnh ủy Kon Tum chọn là Đại hội điểm trực tiếp bầu Bí thư và là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội. Về dự Đại hội có 139 đại biểu là các đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 472 đảng viên thuộc 26 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum đã nỗ lực cố gắng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IV và đã giành được những kết quả quan trọng. Đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vũng, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, phát huy tác dụng tích cực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương. Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân được chú trọng và tăng cường mạnh mẽ, uy tín, niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với Công an nhân dân không ngừng được cũng cố. Đặc biệt trong và sau cơn bão số 9 năm 2009, lực lượng Công an tỉnh cùng với các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành, kịp thời ứng cứu người dân bị nạn, di dời người, tài sản đến nơi an toàn; giúp dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa bị hư hại.... được nhân dân càng thêm tin yêu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng về chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không ngừng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy cao nhất vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng Công an các huyện vũng mạnh toàn diện; quyết tâm thực hiện bằng được chỉ đạo của ngành theo phương châm, phòng ngừa, bảo vệ bên trong là chính.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015) và bầu 14 đồng chí đại biểu chính thức cùng với 01 đại biểu đương nhiên đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV; thông qua hình thức bỏ phiếu bầu trực tiếp, đồng chí Đại tá Lê Duy Hải, Giám đốc Công an tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2010-2015) với 100% số phiếu tín nhiệm.

 

Minh Đạt - Phòng Tham mưu

Báo congankontum.gov.vn

 

 

Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...