• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Lịch Sử 12: Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở tỉnh Kon Tum

1. Bối cảnh lịch sử

Ách áp bức, bóc lột tàn nhẫn của chế độ thực dân phong kiến làm cho sản xuất trở nên trì trệ, lạc hậu và đời sống của các thành phần cư dân ở tỉnh Kon Tum ngày càng bần cùng, kiệt quệ. Mâu thuẫn dân tộc giữa các thành phần cư dân tỉnh Kon Tum với thực dân Pháp và tay sai ngày càng gay gắt. Do đó, nguyện vọng cao nhất của đồng bào các dân tộc Kon Tum là lật đổ được ách thống trị thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước.

Xem tiếp...
Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...