• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Lịch Sử 7: Đấu tranh chống xâm lấn và tham gia khởi nghĩa Tây Sơn (thế kỉ XVI-XVIII)

1. Đấu tranh chống xâm lấn, nô dịch, gìn giữ biên cương.

Kon Tum và Tây Nguyên là vị trí chiến lược quan trọng, tiềm năng thiên nhiên phong phú, là mục tiêu tranh giành của nhiều thế lực phong kiến trong khu vực. Suốt thế kỉ XII cư dân Kon Tum và Tây Nguyên khổ sở vì nạn cướp bóc, bắt bớ của hai quốc gia Chiêm Thành và Chân Lạp. Nhân dân Kon Tum - Tây Nguyên đã bị lôi kéo vào cơn lốc chiến tranh triền miên giữa Chiêm Thành và Chân Lạp. Giai cấp thống trị của cả hai nước giằng xé chiếm đoạt của nhân dân nơi đây: Vàng, ngà voi, sừng tê giác, hổ phách, trầm hương, dược liệu quý, đồng thời bắt họ đi phục dịch cho chiến tranh. Sau khi đánh bại được chân lạp, từ thế kỉ XII, Vương quốc Cham Pa chiếm đóng Tây Nguyên hơn 300 năm(1). Dưới ách thống trị của phong kiến ChamPa đời sống của đồng bào Tây Nguyên càng thêm khổ ải.

Xem tiếp...

Lịch Sử 8: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Kon Tum (1858 - 1930)

1. THỰC DÂN PHÁP XÂM CHIẾM VÀ CAI TRỊ KON TUM

- Nằm trong âm mưu xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp quyết tâm chiếm Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

- Để xâm chiếm Kon Tum, nơi mà thành phần cư dân các dân tộc chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kì kẻ thù nào, thực dân Pháp phải tiến hành rất thận trọng, vừa điều tra, đặt cơ sở, vừa tiến đánh từ nhiều hướng : từ duyên hải miền Trung lên, từ Nam Kì ra, từ Campuchia và Lào sang (men theo lưu vực sông Ba). Quân Pháp tách làm hai đường, một theo hướng nam tiến đánh An Khê - Cheo Reo và một ra hướng bắc đánh chiếm Kon Tum. Sau Hòa ước Giáp Thân (ngày 06-6-1884) với triều đình Huế, thực dân Pháp đẩy mạnh các hoạt động xâm lược và thiết lập chế độ cai trị ở Kon Tum. [5; trang 134]

Xem tiếp...

Lịch Sử 9: Những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)

Cuộc nổi dậy đồng khởi của nhân dân Tà Bok; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) ở Kon Tum; chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (Xuân hè 1972) là những thắng lợi tiêu biểu nhất, thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Những thắng lợi này đã góp phần cùng với nhân dân cả nước từng bước đánh bại các loại hình chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mĩ, là những mốc son đáng ghi nhớ trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Xem tiếp...
Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...