Lịch Sử 10: Văn hóa các dân tộc người bản địa ở Kon Tum

Kon Tum là mảnh đất cực bắc của Tây Nguyên với hơn 20 dân tộc anh em, có 6 dân tộc bản địa. Sinh ra và lớn lên giữa núi non hùng vĩ, cư dân các tộc người bản địa có đời sống vật chất và tinh thần phong phú, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Xem tiếp...