Lịch Sử 11: Cuộc đấu tranh Lưu Huyết ở ngục Kon Tum (12/12/1931)

Sau khi phong trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 – 1931) bị thực dân Pháp đàn áp, truy ráp, bắt bớ, hàng loạt chiến sĩ cộng sản và quần chúng bị bắt giam. Ngục Kon Tum là nơi giam giữ rất nhiều tù chính trị bị địch đưa về từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên – Huế (lúc cao nhất kên tới 259 người). Âm mưu của thực dân Pháp : cô lập tù chính trị với phong trào cách mạng, dung sức lao động của tù nhân để làm đường giao thông phục vụ cho mưu đồ cai trị, lợi dụng nơi rừng núi xa xôi để giết dần, giết mòn các tù chính trị mà không sợ dư luận lên án.

Xem tiếp...