Lịch Sử 12: Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum từ 1991 đến nay

(Dành cho chương trình nâng cao)

1. Tình hình tỉnh Kon Tum sau khi tái thành lập

- Ngày 12-8-1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai-Kon Tum và thành lập lại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Xem tiếp...