• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Lịch Sử 12: Sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum từ 1991 đến nay

(Dành cho chương trình nâng cao)

1. Tình hình tỉnh Kon Tum sau khi tái thành lập

- Ngày 12-8-1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai-Kon Tum và thành lập lại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

 

Bản đồ khu vực Kon Tum

- Khi mới thành lập lại tỉnh, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cơ sở hạ tầng thấp kém. Đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cũ có khi thiếu cả muối ăn, vải mặc. Thanh niên đến tuổi lao động ở thị xã, thị trấn chưa có công ăn việc làm còn nhiều. Trình độ dân trí thấp, nạn mù chữ còn chiếm tỉ lệ cao trong cùng đồng bào dân tộc. Đội ngũ cán bộ thiếu và yếu, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng còn nhiều yếu kém. Thêm vào đó, các thế lực phản động thù địch luôn có âm mưu chống phá, gây mất trật tự trị an...

- Nhận thức sâu sắc về những khó khăn của một tỉnh mới tái lập, với tinh thần tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng đồng tâm hiệp lực, phát huy truyền thống cách mạng, phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của Trung ương, quyết tâm củng cố, xây dựng tỉnh phát triển theo bước đi chung của cả nước.

Tỉnh Kon Tum được tái lập từ khi nào? Nêu tình hình tỉnh Kon Tum khi mới tái lập?

2. Những thành tựu sau 20 năm tái thành lập tỉnh (1991 – 2011)

Sau 20 năm tái lập, tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu đáng kể:

- Về kinh tế, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao, GDP giai đoạn 1992-1995 chỉ đạt 9,15%/năm nhưng đến giai đoạn 2005-2010 tăng 14,51%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng; Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng liên tục qua các năm: Năm 1992 là 88,6 USD; năm 2000 đạt 182 USD, đến năm 2011 đạt 822 USD.

- Nông-lâm nghiệp có những chuyển biến tích cực và phát triển nhanh theo hướng sản xuất hàng hoá. Ngoài các loại cây- con truyền thống, các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê được chú trọng phát triển và đem lại nguồn lợi kinh tế nông nghiệp cao. Kon Tum hiện là tỉnh có diện tích rừng khá lớn, rừng và đất rừng là một trong những thế mạnh của tỉnh.

- Về công nghiệp, tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn 2005-2010 là 25,5%/năm. Khi mới tách tỉnh, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành công nghiệp của tỉnh hết sức nghèo nàn, lạc hậu, đến nay công nghiệp Kon Tum đã từng bước ổn định và ngày càng phát triển đúng hướng.

- Thương mại-dịch vụ có bước phát triển, giai đoạn 1996-2000 là 6,8%/năm; giai đoạn 2006-2010 đạt 16,49% . Đến 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 59,151 triệu USD.

- Ba vùng kinh tế động lực, tiềm năng về thuỷ điện, khoáng sản và đất lâm nghiệp đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư vốn với quy mô khá lớn. Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y gắn với thị trấn Plei Kần và khu du lịch sinh thái Măng Đen có kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn. Các doanh nghiệp Nhà nước được sắp xếp cơ bản theo đúng tiến độ, bước đầu ổn định và hoạt động hiệu quả hơn. Kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển khá về số lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 1.000 doanh nghiệp và 80 hợp tác xã. Ngoài ra, còn có 1.130 nhóm hộ và 70 tổ hợp tác.

- Về văn hoá, xã hội:

 + Giáo dục của tỉnh không ngừng phát triển. Hệ thống trường lớp ngày càng được mở rộng, đội ngũ giáo viên ở các cấp học, ngành học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Năm 2000, tỉnh được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ; năm 2010 được công nhận đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Hiện có 86 trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được mở rộng: Phân hiệu đại học Đà nẵng tại Kon Tum được thành lập, Trường Trung cấp nghề Kon Tum được nâng cấp thành trường Cao đẳng. Trung tâm dạy nghề được thành lập; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 21% năm 2005 lên 33% năm 2010.

 + Công tác xoá đói giảm nghèo cũng được đẩy mạnh một cách đồng bộ và đạt được kết quả tương đối cao. Khi mới thành lập lại tỉnh, tỷ lệ hộ đói, nghèo của toàn tỉnh là trên 65%, đến nay toàn tỉnh không còn hộ đói kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 27,91% năm 2011 (theo chuẩn mới).

 + Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Mạng lưới y tế được xây dựng, củng cố và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Đã có 6,3 bác sỹ/vạn dân; đến cuối năm 2011 có 66/97 xã, phường ,thị trấn có bác sỹ(chiếm 68%); có 26/97 trạm y tế cấp xã đạt chuẩn quốc gia(chiếm 26,8%); 98% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

- Về xây dựng kết cấu hạ tầng: Sau hơn 20 năm kể từ ngày thành lập lại tỉnh, kết cấu hạ tầng của tỉnh đã phát triển mạnh, tạo điều kiện cho Kon Tum giao lưu thuận lợi với các tỉnh, các khu vực trong nước và với các nước trong khu vực.

- Lĩnh vực quốc phòng-an ninh: Mặc dù thời gian gần đây, tình hình thế giới, trong nước diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh Kon Tum vẫn bảo đảm ổn định; tiềm lực quốc phòng-an ninh được tăng cường; Mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên giới Lào và Campuchia được coi trọng, góp phần ổn định tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Với những thành tựu đạt được đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ tỉnh Kon Tum, củng cố được niềm tin trong nhân dân. Những thành tựu đó đã tạo ra được những dấu ấn rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh nhà, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một góc khu vực Kon Tum

Bên cạnh những thành tựu to lớn đó, Kon Tum vẫn còn những khó khăn, thử thách cần khắc phục trên tất cả các lĩnh vực như: Kon Tum vẫn là một tỉnh nghèo; kinh tế đối ngoại chưa phát triển; quy mô sản xuất công nghiệp còn nhỏ bé; cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật còn lạc hậu; công tác định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo chưa vững chắc; nền kinh tế tự cung, tự cấp vẫn còn phổ biến ở các xã vùng sâu, vùng xa; đời sống nhân dân còn thiếu thốn.

Trình bày những thành tựu chủ yếu về kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Kon Tum từ 1991 đến nay.

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

  1. Hãy nêu ý nghĩa những thành tựu đạt được của tỉnh ta trong 20 năm (1991-2011) sau khi tái lập.
  2. Nêu những thành tựu, khó khăn và yếu kém về kinh tế-xã hội của tỉnh ta sau 20 (1991-2011) năm tái lập tỉnh.

Nguồn: Tài liệu giáo dục địa phương Kon Tum

Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...