Lịch Sử 4: Khí tiết của người tù cộng sản

 - Trương Quang Trọng là một trong những người tù cộng sản bị thực dân Pháp giam giữ tại ngục Kon Tum những năm 1930 - 1931. Tấm gương hi sinh quên mình của Trương Quang Trọng trong cuộc đấu tranh lưu huyết ngục Kon Tum cuối năm 1931 đã được các thế hệ ghi nhớ và kẻ thù kính nể.

Xem tiếp...