Lịch Sử 5: Kon Tum trên con đường đổi mới và phát triển

Ngày 12-8-1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai-Kon Tum và thành lập lại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau hơn 20 năm thành lập lại tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng quyết tâm đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn phát huy nội lực, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện.

Xem tiếp...