• Trường THPT Kon Tum
  • Số 04 Trần Phú

Lịch Sử 5: Kon Tum trên con đường đổi mới và phát triển

Ngày 12-8-1991, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII đã ra Nghị quyết giải thể tỉnh Gia Lai-Kon Tum và thành lập lại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau hơn 20 năm thành lập lại tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng quyết tâm đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn phát huy nội lực, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện.

 

Về lĩnh vực kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng liên tục qua các năm.

- Nông lâm nghiệp và thủy sản có những chuyển biến tích cực, phát triển vững chắc theo hướng sản xuất hàng hoá.

- Công nghiệp phát triển với sức tăng trưởng ngày càng cao. Nhà máy chế biến bột giấy, nhiều công trình thuỷ điện vừa và nhỏ được đầu tư xây dựng.

- Ba vùng kinh tế động lực, tiềm năng về thuỷ điện, khoáng sản và đất lâm nghiệp đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư vốn với quy mô khá lớn. Dự án thăm dò Wolfram (Sa Thầy), vàng (Đăk Glei) đã được Trung ương cấp phép thăm dò. Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y gắn với thị trấn Plei Kần và khu Du lịch sinh thái Măng Đen có kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn.

Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

 

Khu du lịch sinh thái Măng Đen

 

Về lĩnh vực văn hoá, xã hội:

- Công tác xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh và triển khai một cách đồng bộ và đạt được kết quả tương đối cao, góp phần ổn định cuộc sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Giáo dục-đào tạo được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển của tỉnh và được đầu tư đúng mức. Đến nay 100% số xã đã có trường THCS; đã có 80 trường từ mầm non đến trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. Năm 2000, tỉnh Kon Tum được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ. Năm 2010 đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đang tiến hành phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện. 

- Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, mạng lưới y tế được xây dựng, củng cố và kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Đã có 6,3 bác sỹ/vạn dân; hơn 83% số trạm y tế xã có bác sỹ; 98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển cả về số lượng và chất lượng; số thôn, làng, khu dân cư và hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng mạnh. Đến nay một số công trình văn hoá, phúc lợi công cộng như Bảo tàng tổng hợp, thư viện, công viên; các nhà văn hoá Công đoàn, Thanh thiếu nhi, Quảng trường 16-3... được đầu tư xây dựng. Đã khôi phục và phục dựng 11 loại hình lễ hội văn hóa cổ truyền tiêu biểu của 6 dân tộc bản địa, các loại hình sinh hoạt cồng chiêng, hát dân ca dân vũ, diễn xướng dân gian. Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kết cấu hạ tầng của tỉnh có bước phát triển đáng kể. Đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 24 được nâng cấp, quốc lộ 40 được đầu tư, phát triển nối với đường 18B (Lào), quốc lộ 14c được xây dựng và nâng cấp trên toàn tuyến, hệ thống tỉnh lộ và cầu cống không ngừng được hoàn thiện, các xã đều có đường ô tô vào trung tâm xã. Nhiều công trình thủy lợi lớn được đầu tư xây dựng, hệ thống kênh mương nội đồng từng bước được xây dựng hoàn chỉnh. Hầu hết các xã đều có điện thắp sáng, trên 80% dân số được sử dụng nước sạch, 100% xã, phường, thị trấn đề có bưu điện văn hóa.

- Những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới và đặc biệt sau hơn 20 năm tái lập Tỉnh có ý nghĩa to lớn về kinh tế xã hội . Bộ mặt tỉnh nhà đã có những thay đổi đáng kể, đời sống nhân dân đồng bào các dân tộc trong tỉnh không ngừng được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.

- Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng những thành tựu đã đạt được là điều đáng trân trọng và tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum làm hành trang trên con đường đổi mới và phát triển trong giai đoạn hiện nay.Trong thời gian tới, đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, nắm bắt thời cơ, đoàn kết một lòng quyết tâm đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển.

Trên con đường đổi mới và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ mặt của tỉnh nhà đã có những thay đổi đáng kể, đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn được giữ vững.

Câu hỏi củng cố:

  1. Tỉnh Kon Tum được tái lập lại vào ngày tháng năm nào?
  2. Hãy cho biết một vài thành tựu nổi bật của tỉnh Kon Tum sau hơn 20 năm thành lập lại?
  3. Ý nghĩa của những thành tựu sau hơn 20 năm tái lập tỉnh?

Nguồn: Tài liệu giáo dục địa phương Kon Tum

Lịch sử

Lịch sử

 
Tìm hiểu lịch sử Kon Tum...
Thư Viện

Thư viện

 
Thư viện phim, hình ảnh, tư liệu...
Khám phá

Khám phá

 
Văn hóa, con người, phong tục...