Lịch Sử 6: Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân cổ Kon Tum

1. Đời sống vật chất

- Với khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, Kon Tum có hai mùa mưa, khô rõ rệt. Vào mùa khô, cư dân ở đây tiến hành phát đốt nương rẫy và đợi mùa mưa đến để trồng trỉa. Các vùng đất bãi bồi ven sông, suối là khu vực sản xuất chính, canh tác quanh năm nhưng mùa mưa vẫn là chính vụ.

Xem tiếp...