Lịch Sử 7: Bản sắc văn hóa Kon Tum

1. Đời sống văn hóa

Văn hóa luật tục – văn hóa Làng.

Đồng bào các dân tộc bản địa ở Kon Tum sống quần cư thành từng làng riêng biệt, chưa có hiện tượng một làng mà nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trật tự của xã hội “Làng” được quy định bằng luật tục.

Luật tục của mỗi làng quy định về đời sống sinh hoạt, sản xuất, nghĩa vụ của từng nóc nhà, mỗi bếp(gia đình), ma chay, tế lễ… đó là “Văn hóa luật tục” hay còn gọi là “ Văn hóa làng”. Tuy không thành văn nhưng các thành viên, các bếp phải thực hiện những quy định theo luật tục của làng, đồng thời luật tục của làng cũng được các làng khác tôn trọng.

Xem tiếp...