Lịch Sử 9: Những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân Kon Tum trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975)

Cuộc nổi dậy đồng khởi của nhân dân Tà Bok; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968) ở Kon Tum; chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (Xuân hè 1972) là những thắng lợi tiêu biểu nhất, thể hiện lòng yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Những thắng lợi này đã góp phần cùng với nhân dân cả nước từng bước đánh bại các loại hình chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mĩ, là những mốc son đáng ghi nhớ trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Xem tiếp...